Shërbimet

Sigurimi Fizik

Patrollim

Vëzhgimi në distancë

Instalimi & Monitorimi i Alarmit të Thyerjes.

Garda Security bën monitorimin e alarmit për objektin tuaj 24/7 nga qendra e saj monitoruese, ku në rast të alarmit i dërgon patrullat invervenuese për të parandaluar tentim thyerjen apo thyerjen dhe sipas rastit njofton edhe policinë. Pajsijet e alarmit ju mund t’i merrni në shfrytëzim ose t’i bleni, me ç’rast dallon edhe çmimi i monitorimit mujor.

Shërbime të Sigurimit Themelor (Roje Fizike)

Sigurimi efikas i objekteve me punëtorë të sigurimit, brenda perimetrit të objektit, të cilët janë të uniformuar, të trajnuar dhe të licencuar, me mbështetje permanente të Qendrës së Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese të Garda Security.

Kamera dhe Pajisje Tjera të Sigurisë

Aplikimi i metodave dhe sistemeve bashkëkohore, si shenja të gishtërinjëve, biometri të syve dhe kartela identifikuese për të siguruar hyrje dhe dalje të kontrolluar në objekte të ndryshme.

Disa nga produktet që mund t’igjeni tek Garda Security:
– Kamera CCTV
– Alarm të thyerjes
– Alarm të zjarrit
– Alarme dhe skaner për rroba
– Sisteme për Access Control & Time Attendance
– Skaner për trup
– Laura (rampë) për parkingje
– Sisteme për “Smart Home”

Konsulencë për Siguri

Garda Security ka një ekip profesionistësh, të specializuar dhe të gatshëm që ti analizojnë dhe diskutojnë kërkesat tuaja rreth sigurisë dhe të ofrojnë zgjidhjen më të mirë.Ne ofrojmë shërbime të këshillimit të sigurisë duke ju ofruar zgjidhje për nevojat tuaja të sigurisë, bazuar në eksperiencën tonë shumë vjeqare, nevojat e juaja dhe vlerësimin e shkallës së rrezikut. Ekipi ynë me qendër në Prishtinë mund të ndihmojë në krijimin e protokollit të urgjencës në mënyrë që ekipi juaj të dijë saktësisht se çfarë të bëjë në një situatë të kërcënimit të sigurisë. Ekipi ynë mund të ju ndihmojë në zhvillimin dhe implementimin e politikave të sigurisë të cilat zvogëlojnë rreziqet, kërcënimet dhe krijojnë një ambient të sigurt për stafin dhe biznesin tuaj. Rezervoni konsultimin tuaj falas me një nga ekspertët tanë të sigurisë

Shërbime të Tubimeve Publike

Sigurimi efikas i objekteve me punëtorë të sigurimit, brenda perimetrit të objektit, të cilët janë të uniformuar, të trajnuar dhe të licencuar, me mbështetje permanente të Qendrës së Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese të Garda Security.

Trajnimi dhe licencimi i rojeve fizike

Roli i sigurimit privat në identifikim dhe parandalim të dukurive negative është rol i heshtur, kryejnë shumë punë pa zhurmë. Trajnimi është çelës i ngritjës profesionale, të mësuarit të standardeve dhe rregullave ligjore, sidomos për autorizimet për kufizim lirisë së lëvizjës e përdorimit të forcës.

Bashkohu me ne

Trajnim për Roje Fizke

Blog

Konsulencë për Siguri​

Garda Security ka një ekip profesionistësh, të specializuar dhe të gatshëm që ti analizojnë dhe diskutojnë kërkesat tuaja rreth sigurisë dhe të ofrojnë zgjidhjen më

Më Shumë »